Interim Engineer – tymczasowe usługi inżynierskie

Przygotowanie inżyniera do wykonywania zadań inżyniera w dziale inwestycji/ DT/UR  w sposób efektywny jest czasochłonne oraz kosztowne i nie każda organizacja jest tym zainteresowana, lub nie posiada dostępnych zasobów. Osiągnięcie sukcesu przez organizację  jest mocno uzależnione od kompetencji pracowników. Odpowiada na to innowacyjna usługa PRIMEBERG polegająca na czasowym oddelegowaniu inżynierów do organizacji Klienta.

Oferujemy usługi doświadczonych inżynierów  o różnych specjalizacjach, posiadających nie tylko wiedzę dziedzinową i branżową, ale również znajomość dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań technicznych.

Korzyści płynące z zatrudnienia Interim  Engineer:

 1. Szybka dostępność odpowiedniego specjalisty
 2. Wprowadzenie wiedzy specjalistycznej do organizacji
 3. Pozyskanie dobrych praktyk
 4. Korzystanie z profesjonalnych narzędzi wypracowanych przez PRIMEBERG
 5. Możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia innych specjalistów i ekspertów PRIMEBERG

Aktualizacja layout projektu

Oferujemy wsparcie w opracowaniu i/lub aktualizacji layout całych linii technologicznych. Rekomendujemy projektowanie z wykorzystaniem plików referencyjnych (X-Ref). Realizujemy także usługi zarządzania rysunkami podczas całego cyklu życia projektu, a także aktualizację rysunków już istniejących instalacji i linii technologicznych.

Zakres usługi może zawierać:

 1. Sprawdzenie zgodności rysunków producentów ze specyfikacją (zgodność wymiarowa)
 2. Opracowanie i zarządzanie całościowym layout instalacji lub linii technologicznej
 3. Weryfikacja i aktualizacja powykonawcza
 4. Weryfikacja i aktualizacja layout już istniejących instalacji i linii technologicznych

Aktualna i kompletna dokumentacja inżynierska

Standaryzacja zarządzania dokumentacją techniczną

 • Klasyfikacja i standaryzacja dokumentacji projektu
 • Klasyfikacja i standaryzacja dokumentacji technicznej
 • Kodowanie, udostępnianie i automatyzacja dokumentów
 • Procedury aktualizacji

Aktualizacja dokumentacji technicznej

Jakość dokumentacji technicznej ma istotny wpływ na jakość i efektywność działów technicznych i UR, a w konsekwencji na efektywność całej organizacji. Mimo to w zakładach produkcyjnych nie zawsze istnieje aktualna dokumentacja, co wynika często z braku zasobów do jej aktualizacji.

Proponujemy wsparcie w weryfikacji zawartości i jakości dokumentacji technicznej oraz jej aktualizacji czy uzupełnienia w zakresie:

 1. Instrukcji obsługi
 2. Struktury maszyn
 3. Planów prewencyjnych/inspekcyjnych
 4. DTR
 5. BOM dla maszyn (Bill Of Materials – listy części zamiennych)