Usługi zarządzania czasowego – PrimeBerg Interim Management

Oferujemy wsparcie doświadczonego Managera w wybranym obszarze operacyjnym. Doświadczony Interim Manager wprowadzony do Organizacji Klienta, współpracuje i konsultuje kluczowe rekomendacje i działania w każdym projekcie z innym doświadczonym Managerem z zespołu PrimeBerg.

Możemy dostarczyć szybkiego i profesjonalnego wsparcia, m. in w następujących przypadkach:

  • Potrzeba szybkiego przejęcia obowiązków od Managera opuszczającego Organizację
  • Nagła luka w zespole zarządzającym i potrzeba natychmiastowego przejęcia funkcji zarządzania operacjami
  • Restrukturyzacja obszaru operacyjnego bądź całej Organizacji (np. po przejęciu nowego przedsiębiorstwa)
  • Analiza przyczyn nieefektywności wybranego obszaru operacyjnego, opracowanie i wdrożenie rekomendacji, przeprowadzenie zmiany oraz przygotowanie i wdrożenie następcy/następców

Wartość dodana usługi PrimeBerg Interim Management:

  • nadzór doświadczonego Managera PrimeBerg w realizowaniu bieżących zadań zarządczych związanych z działalnością operacyjną u Klienta
  • szybka dostępność Managera
  • szybkie wdrożenie organizacyjne (Interim Managerowie to na co dzień konsultanci i doświadczeni Managerowie przyzwyczajeni do szybkiego przejęcia obowiązków)
  • elastyczny czas współpracy
  • możliwość wykorzystania bogatej wiedzy i najlepszych praktyk pochodzących z wielu zakładów przemysłowych w Polsce i poza nią
  • płynne przekazanie obowiązków docelowej osobie (bezpieczeństwo zachowania ciągłości procesu).